Ай Ти Зон ISO 9001:2015 сертификатаа гардан авлаа

July 02. 2018

Монголын мэдээллийн технологийн тэргүүлэгч Ай Ти Зон компанийн салбар дахь манлайлал, хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг батжуулан ОУ-ын Чанарын удирдлагын ISO 9001:2015 сертификатаа гардан авлаа.

Ай Ти Зон компани нь анх 2012 онд тус стандартын ISO 9001:2010 хувилбарыг авч байсан бөгөөд тус сертификатын шинэчлэлт болох ISO 9001:2015 хувилбарыг ийнхүү аваад байна.

Тус гэрчилгээ нь 2018-2021 он хүртэл хүчинтэй үйлчлэх бөгөөд Ай Ти Зон компаниас хэрэглэгчиддээ хүргэж буй мэдээллийн технологийн  үйлчилгээ, суурилуулалт, систем интеграцчлал, програм хангамж зохион бүтээх цогц үйл ажиллагаа нь олон улсын түвшинг ханган ажилладгийг гэрчлэх юм

ITZone ISO9001 стандарт

Ай Ти Зон компани нь Таныг дижитал шилжилт рүү хөтлөх Амжилтын түнш тань байх болно. 

 

ITZONE - Ай Ти Зон ISO 9001:2015 сертификатаа гардан авлаа