Видео өгөгдлөөс үнэ цэнийг бүтээ

МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

TRANSFORM VIDEO.
REDUCE TIME-TO-TARGET WHILE INCREASING SAFETY AND OPTIMIZING OPERATIONS.

Briefcam нь видео дүрсэнд шинжилгээ хийдэг хамгийн орчин үеийн шийдэл юм. Та дэлгүүрийн эсвэл оффисын дүрс бичлэгүүддээ анализ хийж үнэ цэнтэй өгөгдөл болгон хувиргах, ухаалгаар ашиглах боломжийг бий болгоно. Орж гарч буй хүмүүсийн урсгалыг тооцож, тэдгээрийг нас хүйс зэргээр нь нарийвчлан тоолох боломжийг олгосноор байгууллагуудад хэрэглэгчээ таних боломжийг олгоно.

MULTI-CAMERA SEARCH
VIDEO SYNOPSIS
LICENSE PLATE RECOGNITION
FACE RECOGNITION

Видео дээр ажиллах хугацааг богиносгоно

Их хэмжээний камерын бичлэг дээр ямарваа нэгэн үйл явдлыг хайх, шүүх мөн холбоотой зүйлсийг илрүүлэхэд ихээхэн хэмжээний хугацаа шаардлагатай байдаг бол Видео анализ ашигласнаар энэхүү хугацааг асар хэмжээнд богиносгох боломжтой.

Түргэн шуурхай мэдэгдэл авах

Real-time мэдэгдлийг тусламжтай байгууллагуудад хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдлын өөрчлөлтөд идэвхтэй хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодог.

REAL-TIME ALERTS
SMART ALERTS
WATCHLISTS & RULE CONFIGURATION
ONE-CLOCK CASE CREATION
OPERATIONAL INTELLIGENCE
HIGHLY CUSTOMIZABLE
THIRD-PARTY DATA SOURCE
VISUAL LAYERS

Өгөгдөл дээр ажиллах боломж

Эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд, тээврийн хэрэгсэл, хэмжээ, өнгө, хурд, зам гэх мэт видео мета өгөгдлийг задлах, нэгтгэх нь хэрэглэгчдэд видеогоо тоон дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгоно.

WHO WE SERVE

DRIVE EXPONENTIAL VALUE FROM VIDEO SURVEILLANCE INVESTMENTS

BriefCam-ийн цогц шийдлийг дэлхий даяар хууль сахиулах болон олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах байгууллагууд, засгийн газар, тээврийн агентлагууд, томоохон аж ахуйн нэгжүүд, эрүүл мэнд, боловсролын байгууллагууд хэрэглэгчээ таних, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ашигладаг.
Хууль хүчний байгууллагууд
Худалдаа үйлчилгээ
Үйлдвэрлэлийн салбар
Банк санхүүгийн байгууллага
Эрүүл мэндийн байгууллагууд
Боловсролын салбарт
Тээвэр харилцааны салбарт

BriefCam-Платформын төрөл

PROTECT INSIGHTS INVESTIGATOR RAPID REVIEW
Video Ingestion File and VMS-Based VMS-based File-based VMS-based
Platform Modules Review, Respond, Research Review, Respond, Research Review Review
Users Multi-user Multi-user Single User, Multi-user (Investigator for Teams) Multi-user
Available Architectures Standalone Multi-Site & Standalone Standalone Standalone

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

BriefCam шийдлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой. Таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу ажлын 8 цагийн дотор холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.

* Формын талбаруудыг бүрэн зөв бөглөснөөр бид тантай эргэн холбогдох боломжтойг анхаарна уу!