ЭВЕНТ

Modern BI for Digital Business

2019-03-22 | Shangri-La Ulaanbaatar Hotel

Тасралтгүй хувьсан өөрчлөгдөх бизнесийн орчинд хурдтай, data driven буюу өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргалтуудыг хийхийг шаардах болсон. Энэ удаагийн арга хэмжээгээр дамжуулан тэрхүү шийдвэр гаргалтыг оновчтой бөгөөд цаг алдалгүй хийхэд тань туслах гаднын болон дотоодын туршлагыг хуваалцах болно.

Цаг Хөтөлбөр
14:00 Бүртгэл 
    14:20   

Нээлтийн үг
Б. Цээсүрэн /Ай Ти Зон ХХК-ийн Тэргүүн дэд захирал/

14:30 Дижитал бизнест BI ашиглах нь
Thomas Yap /Tableau компанийн Хятадын бүс хариуцсан захирал/
Johnny Lam /Tableau компанийн Азийн бүс хариуцсан захирал/
15:00 BI ашиглалт Монголд (Жишээ танилцуулга)
О. Баярмагнай /Ай Ти Зон ХХК-ийн Бизнес хөгжлийн менежер/
О. Мягмарханд /Ай Ти Зон ХХК-ийн Дата аналист/
15:30 Цайны завсарлага
15:40 Ай Ти Зон ХХК болон Tableau компанийн хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах ёслол
16:00

Асуулт, Хариулт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүртгэл (2019-02-28 хүртэл)
Уучлаарай бүртгэл дууссан байна.