ЭВЕНТ

Smart Modular Data Center

2019-03-18 | Central Tower, Conference room

Бизнесийн бүхий л салбарт цахим шилжилт явагдаж байгаа өнөө үед байгууллагын тасралтгүй үйл ажиллагааг дэмжих дата төвийг зохион байгуулах ухаалаг шийдлийн талаар хэлэлцэх болно.

Бүртгэл (2019-03-18 хүртэл)
Уучлаарай бүртгэл дууссан байна.