ЭВЕНТ

Eyes in the Sky - How governments can have oversight over their networks

2022-09-21 | Shangri-La Ulaanbaatar Hotel

Хэрэв таны суусан онгоц хянах самбаргүй бол та тайван явж чадах уу?

Онгоцны хянах самбар нь нисгэгчид онгоцны хөдөлгүүрийн байдал, дугуйн дахь даралт, навигацийн систем зэрэг олон тооны системийн мэдээлэлд хялбар хандах боломжийг олгодог билээ.

Тэгвэл онгоцны нэгэн адил засгийн газар нь улс орныхоо цэрэг арми, харилцаа холбооны сүлжээ, санхүүгийн систем зэрэг олон системийг хэвийн ажиллуулах шаардлагатай байдаг бөгөөд эдгээр ялгаатай системийг удирдахын тулд  бүгдийг дээрээс тольдох нүдтэй байх хэрэгтэй.

Бид энэ удаагийн эвентээрээ SolarWinds компанитай хамтран төрийн байгууллага хэрхэн кибер аюулгүй байдлаа сайжруулан, илүү үр дүнтэй ажиллах боломжийн талаар танилцуулахаас гадна Сингапур улсын засгийн газар кибер аюулгүй байдалдаа хэрхэн анхаардаг талаарх туршлагыг хуваалцах болно.


Хөтөлбөр

  • 09:30-10:00 - Бүртгэл
  • 10:00-10:30 - Why Hybrid Cloud Observability / Kevin Lai (Channel CTO)
  • 10:30-11:10 - Hybrid Cloud Observability Use Case Sharing / Adeline Koo (Senior Solution Engineer)
  • 11:10-11:30 -  Q&A
  • 11:30-12:30 - Өдрийн хоол
Бүртгэл (2022-09-22 хүртэл)
Уучлаарай бүртгэл дууссан байна.