ЭВЕНТ

Cisco: The New Way of Licensing

2019-05-29 | Shangri-La Ulaanbaatar Hotel

Технологийн хөгжлийг даган лиценз болон software-ууд ч шинэчлэгдэн, өөрчлөгдөж байна. Хэрэглэгчид энэхүү шинэчлэлттэй хөл нийлүүлэн алхахын тулд эдгээрийг худалдан авдаг боловч, үндсэндээ яг системд нь шаардлагатай эсэх, мөн үндсэн хэрэглээг нь мэдэхгүй байх тохиолдол гардаг. Иймд, сүүлийн үед шинээр гарч буй Cisco DNA, C1 лицензүүд, түүний хэрэглээний талаар хэрэглэгчдэдээ мэдээлэл өгөх зорилготой арга хэмжээ юм.

Бүртгэл (2019-05-29 хүртэл)
Уучлаарай бүртгэл дууссан байна.