Програм хангамж, Бизнес автоматжуулалт

Обьект хандалтад програмчлал, өгөгдлийн сан удирдах систем, UML, CASE Tools зэрэг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий програм хангамжийн хөгжүүлэлт, гүйцэтгэл, нэвтрүүлэлт.

MonStat - Үндэсний статистик мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах төсөл
Монгол Улсын сангийн яам- Шилэн дансны цахим хуудас
Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар Архивын цахимжуулалтын төсөл
“Green HRM” Хүний нөөцийн систем
“Green CRM” Харилцагчтай түншлэх систем
“Green SCM” Нийлүүлэлт хангамжийн систем
EPRS – Эд Хөрөнгийн Эрхийн Бүртгэлийн Систем
"PMIS" Прокурорын Байгууллагын Үйл Ажиллагааны Мониторинг Систем
LMIS - Хөдөлмөрийн Зах Зээлийн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем
Донор Орнуудын Эрсдэлийн Үнэлгээний Удирдлагын Систем
"Биосан" Ховор ан амьтдыг хамгаалах удирдлагын систем
"Green Archive" Цахим Архивын програм
“CompassMate” Тээврийн хэрэгслийн хяналтын систем
"Эрдмийн Түлхүүр" Сургуулийн цахим удирдлагын систем
“Appointment” Уулзалт захиалгын онлайн систем
“Tutormate” Зайн сургалтын систем
Цааш нь
Ашиглагдаж буй технологиуд

Үндсэн цэс