Систем интеграцчлал, автоматжуулалт

Бие даасан олон тооны систем, програм хангамж, тоног төхөөрөмж, сүлжээ дэд бүтцийн дэд хэсгүүдийг хооронд нь нэгтгэн, нэгдмэл ажиллагааг хангана.

ВИДЕО АНАЛИТИКИЙН ШИНЭ ЭРИН ҮЕ
Барилгын автоматжуулалт
Дата төв, серверийн өрөөний шийдэл
Ханын дэлгэцэн систем
Гэрийн автоматжуулалтын систем
Хурлын өрөөний автоматжуулалт
Хяналтын камерын шийдэл
Галын дохиоллын систем
Утаа мэдрэгч систем
Нэвтрэх хяналтын систем
Зарлан мэдээлэх систем
Сүлжээ дэд бүтцийн шийдэл
Утасгүй сүлжээний дэд бүтцийн шийдэл (MESH, WiFi)
SCADA Хяналт удирдлагын систем
Телеметрийн хяналт удирдлагын систем
ТЕТRА - Мэргэжлийн тоон радио холбооны шийдэл
DMR (Digital Mobile Radio) - Мэргэжлийн тоон Мэргэжлийн тоон радио холбоо
Сувилагч дуудах систем
Цааш нь
Гүйцэтгэсэн ажлуудаас
Ухаа Худаг - Нүүрсний уурхайн Ус хангамжийн систем
Аюулгүй байдал
Хамтрагч түншүүд

Үндсэн цэс