Систем интеграцчлал, автоматжуулалт

Бие даасан олон тооны систем, програм хангамж, тоног төхөөрөмж, сүлжээ дэд бүтцийн дэд хэсгүүдийг хооронд нь нэгтгэн, нэгдмэл ажиллагааг хангана.

ВИДЕО АНАЛИТИКИЙН ШИНЭ ЭРИН ҮЕ
Барилгын автоматжуулалт
Дата төв, серверийн өрөөний шийдэл
Ханын дэлгэцэн систем
Гэрийн автоматжуулалтын систем
Хурлын өрөөний автоматжуулалт
Хяналтын камерын шийдэл
Галын дохиоллын систем
Утаа мэдрэгч систем
Нэвтрэх хяналтын систем
Зарлан мэдээлэх систем
Сүлжээ дэд бүтцийн шийдэл
Утасгүй сүлжээний дэд бүтцийн шийдэл (MESH, WiFi)
SCADA Хяналт удирдлагын систем
Телеметрийн хяналт удирдлагын систем
ТЕТRА - Мэргэжлийн тоон радио холбооны шийдэл
DMR (Digital Mobile Radio) - Мэргэжлийн тоон Мэргэжлийн тоон радио холбоо
Сувилагч дуудах систем
Цааш нь
Гүйцэтгэсэн ажлуудаас
ИНТЕРМЕД - БАРИЛГЫН НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ СУУРИЛУУЛАХ ТӨ...
Автоматжуулалт
“ASEM VillaGE” орон сууцны автоматжуулалтын шийдэл
Автоматжуулалт
Улаанбаатар олон улсын нисэх онгоцны буудалд мэдээлэл, холбо...
Сүлжээ дэд бүтэц
Хийморь хотхоны ухаалаг гэрийн систем
Автоматжуулалт
Монгол Улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг аналог системээс ...
Сүлжээ дэд бүтэц
Интермед эмнэлгийн Барилгын нэгдсэн удирдлагын систем
Аюулгүй байдал
Хамтрагч түншүүд

Үндсэн цэс