Та энэхүү товч асуулгыг бөглөн манай хуудсанд бүртгүүлснээр Enterprise Solutions Today & Tomorrow сэтгүүлийн шинэ дугаарыг цахим шуудангаар хүлээн авч, Монголын болон дэлхийн мэдээллийн технологийн салбарын мэдээ, мэдээлэлтэй хөл зэрэгцэн алхах боломжтой. ИЛГЭЭХ | SHARE